1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh lớp 11 trường THPT chuyên, Trường đại học Vinh có nguyện vọng thi để chuyển vào học chuyên Hóa thì đăng ký tại văn phòng trường THPT Chuyên, Trường đại học Vinh.

2. Môn thi và hình thức tổ chức thi:

- Môn thi: Hóa học (tự luận 120 phút)

- Thời gian thi; Từ 7 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh, Điện thoại: 0238.855724

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, Điện thoại: 0238.8988989

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.