Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019, đ­ược sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tr­ường Đại học Vinh Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng cao như­ sau:

A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

I. ĐỐI T­ƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tư­ợng và điều kiện dự tuyển: Tuyển sinh trong cả nư­ớc học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2017 - 2018 có đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên;

- Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS loại khá trở lên;

- Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS loại tốt;

- Điểm trung bình cả năm lớp 9:

+ Môn Toán (đối với chuyên Toán); môn Vật lý (đối với chuyên Vật lý); môn Hoá học (đối với chuyên Hoá học) đạt từ 8.0 trở lên;

+ Môn Sinh học (đối với chuyên Sinh học); môn Toán (đối với chuyên Tin học) đạt từ 7.5 trở lên;

+ Môn Tiếng Anh (đối với chuyên Tiếng Anh); môn Ngữ văn (đối với chuyên Văn) đạt từ 7.0 trở lên.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn: Mỗi môn chuyên 01 lớp.

- Tiếng Anh: 02 lớp.

II. HỒ SƠ THI TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự thi (do Tr­ường Đại học Vinh phát hành), bao gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu đính kèm), trong đó ghi rõ nguyện vọng 1 (chỉ ghi một trong 7 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn và các lớp chất lượng cao); mẫu bìa.

- Thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng 1 vào các lớp chất lượng cao hoặc nguyện vọng 1 vào các lớp chuyên và nguyện vọng 2 vào các lớp chất lượng cao.

- Riêng thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào chuyên Toán thì mới được đăng ký nguyện vọng 2 vào chuyên Tin học và nguyện vọng 3 vào các lớp chất lượng cao.

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trư­ởng trường THCS (theo mẫu đính kèm).

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ ngư­ời nhận và số điện thoại liên lạc.

- 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh.

3. Địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi có thể mua hồ sơ tại Phòng Đào tạo hoặc tại Trường THPT Chuyên, Trư­ờng Đại học Vinh.

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo.

4. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi và xét tuyển: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng/thí sinh), bao gồm: Lệ phí đăng ký dự thi; Lệ phí sơ tuyển; Lệ phí dự thi.

5. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Từ ngày 10/5 đến hết ngày 30/5/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ ).

III. THỜI GIAN THI, MÔN THI

1. Thời gian thi: Dự kiến ngày 9 tháng 6 năm 2018.

2. Môn thi: Thí sinh dự thi 2 môn tại Trường Đại học Vinh (môn Tiếng Anh vòng 1 và môn Chuyên) và lấy kết quả của 2 môn Toán, Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

TT

Hệ chuyên

Môn thi

1.

Chuyên Toán  

Môn Tiếng Anh, Môn Toán

2.

Chuyên Tin học

Môn Tiếng Anh, Môn Toán

3.

Chuyên Vật lý

Môn Tiếng Anh, Môn Vật lý

4.

Chuyên Hoá học

Môn Tiếng Anh, Môn Hoá học

5.

Chuyên Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh, Tiếng Anh (vòng II)

6.

Chuyên Sinh học

Môn Tiếng Anh, Môn Sinh học

7.

Chuyên Ngữ văn

Môn Tiếng Anh, Môn Ngữ văn

 

3. Thời gian làm bài

- Môn Tiếng Anh (hình thức thi trắc nghiệm): thời gian làm bài 60 phút;

- Môn chuyên (hình thức thi tự luận) gồm: Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh, Vật lý, Ngữ văn: thời gian làm bài 120 phút; Riêng môn Toán: thời gian làm bài 150 phút.

4. Điều kiện xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trư­ờng THPT Chuyên.

4.1. Nguyên tắc chung:

- Thí sinh phải dự thi đủ 2 môn thi:

+ Môn 1 (M1): Tiếng Anh.

+ Môn 2 (M2): Môn chuyên (Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh vòng II).

- Lấy kết quả của 2 môn Toán, Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

+ Môn 3 (M3): Môn Toán.

+ Môn 4 (M4): Môn Ngữ văn.

- Thí sinh không vi phạm Quy chế tuyển sinh.

- Điểm TBC =

Điểm M1 + (Điểm M2 x 2) + Điểm M3 + Điểm M4

 

5

 

- Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh có hồ sơ dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển theo mục I.1.

- Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

4.2. Điều kiện xét tuyển:

- Điểm thi các môn phải lớn hơn 2.0.

- Điểm thi môn chuyên phải đạt từ 5.0 trở lên.

4.3. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu đ­ược giao.

IV. TUYỂN THẲNG

1. Điều kiện tuyển thẳng: Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Vinh xét tuyển thẳng các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- Cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp hạnh kiểm loại tốt;

- Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại giỏi;

- Điểm trung bình cả năm học lớp 9 của từng môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh phải đạt từ 7.0 điểm trở lên; môn chuyên đăng ký xét tuyển phải đạt từ 8,0 điểm trở lên;

- Đối với chuyên Toán, chuyên Tiếng Anh: Thí sinh đạt giải Nhì trở lên đối với bảng A và giải Nhất đối với bảng B trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, môn đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng;

- Đối với chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học và chuyên Ngữ văn: Thí sinh đạt giải Ba trở lên đối với bảng A và giải Nhì trở lên đối với bảng B trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, môn đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng;

- Đối với chuyên Tin học: Thí sinh đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Toán đăng ký xét tuyển thẳng hoặc đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

- Số lượng tuyển thẳng không vượt quá 20% chỉ tiêu theo từng môn chuyên.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu đính kèm); mẫu bìa.

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS (theo mẫu đính kèm).

- Bản photocoppy (công chứng) giấy chứng nhận kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi trong năm lớp 9.

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

- 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

- Lệ phí tuyển thẳng: 50.000đ/hồ sơ xét tuyển thẳng.

Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận Hồ sơ xét tuyển thẳng giống như đối với Hồ sơ dự thi.

3. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng: Trường Đại học Vinh sẽ thông báo kết quả xét tuyển thẳng trước khi thi tuyển ít nhất 03 ngày trên website của Trường Đại học Vinh http://www.vinhuni.edu.vn và website của Trường THPT Chuyên http://www.truongthptchuyen.vinhuni.edu.vn.

V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ­ƯU TIÊN CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có chỗ ở tại Ký túc xá của Trường cho học sinh trúng tuyển nếu có nhu cầu.

3. Học sinh đạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực Quốc tế hoặc Quốc tế. Mức học bổng được hưởng ở học kỳ đạt giải là mức 3 (mức cao nhất).

4. Học sinh đậu thủ khoa và á khoa trong các kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên nếu nhập học và học tại Trường THPT chuyên thì được Nhà trường thưởng như sau:

- Thủ khoa: 2.000.000đ/học sinh

- Á khoa: 1.000.000đ/học sinh. 

5. Có phần th­ưởng đặc biệt cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.

B. XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT CHẤT LƯỢNG CAO

I. ĐỐI T­ƯỢNG, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tượng và khu vực tuyển sinh:

- Tuyển sinh trong cả nư­ớc.

- Xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh có nguyện vọng vào học các lớp THPT chất lượng cao.

- Xét tuyển những thí sinh có kết quả thi kế cận vào các lớp chuyên của các trường THPT chuyên trong cả nước hoặc những thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên;

- Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS loại khá trở lên;

- Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS loại tốt;

a) Đối với những thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên:

- Phải thi đủ 2 môn: Môn Tiếng Anh và môn chuyên, trong đó môn Tiếng Anh phải từ 6.5 điểm trở lên.

- Lấy kết quả của 2 môn Toán, Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

b) Đối với những thí sinh dự thi vào các lớp chuyên của các trường THPT chuyên và những thí sinh dự trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong cả nước:

- Điểm học bạ lớp 9 môn Tiếng Anh phải đạt từ 7.0 điểm trở lên.

- Lấy kết quả 3 môn thi (cả tổ hợp môn thi) trong kỳ thi vào lớp 10 do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4 lớp chất lượng cao (sau khi nhập học Nhà trường sẽ kiểm tra và sắp xếp lớp theo năng lực và nguyện vọng của học sinh).

4. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu đ­ược giao (ưu tiên đối tượng dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên).

II. HỒ SƠ  VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN

1. Đối với những thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Trường Đại học Vinh:

- Nhà trường lấy kết quả 2 môn (Tiếng Anh và môn chuyên) của thí sinh có nguyện vọng vào học các lớp chất lượng cao từ kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh.

- Thí sinh nạp kết quả thi 2 môn (Toán và Ngữ văn) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức có đóng dấu đỏ.

2. Đối với các thí sinh không dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Trường Đại học Vinh:

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu đính kèm); mẫu bìa.

- Kết quả thi vào lớp 10 có đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường THPT chuyên chứng nhận.

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trư­ởng trường THCS (theo mẫu đính kèm).

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ ngư­ời nhận và số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh.

3. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 15/6/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/6/2018.

4. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ xét tuyển.

III. TUYỂN THẲNG

1. Điều kiện tuyển thẳng:

Nhà trường xét tuyển thẳng các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- Hạnh kiểm cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp loại tốt;

- Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại giỏi;

- Các học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu đính kèm); mẫu bìa.

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS (theo mẫu đính kèm).

- Bản photocoppy (công chứng) giấy chứng nhận kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi trong năm lớp 9.

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

- 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

- Lệ phí tuyển thẳng: 50.000đ/hồ sơ xét tuyển thẳng.

Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận Hồ sơ xét tuyển thẳng giống như đối với Hồ sơ dự xét tuyển.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ HỌC PHÍ

1. Các lớp chất lượng cao, mỗi lớp từ 25 đến 30 học sinh; học 2 buổi/ngày, có chỗ ở ký túc xá cho học sinh.

- Học các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học bằng Tiếng Anh do các giảng viên Nhà trường trực tiếp giảng dạy, không phải học thêm.

- Nhà trường cam kết sau khi hoàn thành chương trình lớp 11, học sinh sẽ đạt điểm Tiếng Anh tương đương 5.0 IELTS và đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia.

- Nhà trường hoàn trả kinh phí nếu học sinh không đạt kết quả được cam kết.

2. Học phí các lớp chất lượng cao: 3.000.000đồng/tháng (9 tháng/năm) gồm:

- Chi phí học tập;

- Kinh phí học các chủ đề và các chuyên đề nâng cao;

- Kinh phí các hoạt động thể dục thể thao;

- Kinh phí các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường.

Từ học kỳ 2 của khóa học Nhà trường xét thưởng khuyến khích học tập cho học sinh hệ chất lượng cao nếu đạt các điều kiện theo quy định với mức thưởng 1.000.000đ/học kỳ/học sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.385452, máy lẻ: 315; 366; 338; 0238.8988989.