1. Số lượng, đối tượng tuyển sinh:

- Số lượng lớp: 03 lớp khối 6

- Số lượng tuyển sinh:  Khoảng 135 học sinh (sinh năm 2004).

2. Ưu tiên tuyển sinh:

Trường xem xét tiếp nhận học sinh vào học tại Trường Thực hành sư phạm theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Học sinh có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hoặc nhân viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (Căn cứ vào đơn và bản sao giấy khai sinh của học sinh);

2.2. Học sinh có ông hoặc bà là cán bộ, giảng viên, giáo viên hoặc nhân viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (Căn cứ vào bản sao giấy khai sinh của bố hoặc mẹ của học sinh);

2.3.  Các học sinh khác thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường.

3. Ngày bắt đầu phát hành đơn và nhận đơn đăng ký học:

- Từ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2015: Phát hành và nhận đơn đăng ký học cho học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hoặc nhân viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Ngày 27 tháng 6 năm 2015: Phát hành và nhận đơn đăng ký học cho học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường có ông hoặc bà là cán bộ, giảng viên, giáo viên hoặc nhân viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (trong trường hợp vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh).

- Từ ngày 28 đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2015: Phát hành và nhận đơn đăng ký học cho học sinh thuộc tất cả các đối tượng khác (trong trường hợp vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh).

4. Hình thức tuyển sinh:

- Theo hình thức xét tuyển

- Trường hợp số lượng đăng ký không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tiếp nhận toàn bộ số học sinh đăng ký học vào học tại Trường Thực hành sư phạm.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, trường sẽ tuyển sinh theo hình thức ưu tiên thứ tự thời gian đăng ký trên cơ sở thứ tự ưu tiên tại mục 3 của thông báo này.

5. Hồ sơ:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu được phát tại Trường Thực hành sư phạm)

- Ảnh 4x6 của học sinh (2 ảnh),

- Bản sao khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản phô tô hộ khẩu

- Học bạ hoàn thành chương trình cấp tiểu học

- Bản sao giấy khai sinh của bố hoặc mẹ học sinh nếu học sinh thuộc đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Có ông hoặc bà của học sinh đang công tác tại Trường Đại học Vinh.;

- Bản cam kết tự nguyện.

6. Thông báo kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh sẽ được Trường Thực hành sư phạm thông báo vào khoảng thời gian từ 8 - 10 tháng 7 năm 2015.

Hồ sơ nộp tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh.

Mọi thông tin, đề nghị liên lạc theo địa chỉ: Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, địa chỉ: Số 1 - Nguyễn Văn Trỗi - phường Bến Thủy - thành phố Vinh - Nghệ An, điện thoại: 0383.556.383.

Trân trọng thông báo để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các Quý Phụ huynh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng thông báo./.