1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020
SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN FILE
909/QĐ-ĐHV Quy định quản người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Vinh
1005/QĐ-ĐHV Nội quy nơi làm việc của Trường Đại học Vinh
44/2011/TT-BGDĐT Thông ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các sở giáo dục
49/2012/TT-BGDĐT Thông ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
55/2012/TT-BGDĐT Thông Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
62/2012/TT-BGDĐT Thông Quy định về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
03/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Thông số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về Điều lệ...
28/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 44/2007/ -BGDĐT ngày 15/8/2007 Thông số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về Học bổng...
17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/ -BGDĐT Thông số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ...
38/2013/TT-BGDĐT Thông Quy định về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
Hội đồng Giáo sư cơ sở
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Chương trình ETEP
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Tạp chí khoa học
Đánh giá năng lực ngoại ngữ
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.