Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chọn nước thế nào cho tốt nhất khi đăng ký dự thi dành học bổng Việt Nam

Trong bản đăng ký dự thi để dành học bổng Việt Nam, mỗi thí sinh được đăng ký hai nước sẽ đi học. Thí sinh chọn chính xác nước đi học có tác dụng quyết định thắng lợi của thí sinh trong việc đi học nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân chỉ tiêu đào tạo ở một số nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Úc, Trung Quốc. Có 30 học bổng dành cho các thí sinh đăng ký đi học tại New Zealand, Hà Lan, Bỉ, Canada, Nhật Bản, Đài Loan. Tuy nhiên, theo đăng ký của thí sinh, việc phân chỉ tiêu có thể được điều chỉnh trên cơ sở xem xét ngành nghề đào tạo phù hợp với từng nước, ưu tiên tăng số chỉ tiêu học bổng đào tạo ở các nước được miễn học phí, hoặc học phí thấp và nhận được sự hỗ trợ của trường đại học nước ngoài.

Đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài xin thông tin về học phí và sự hỗ trợ của các các trường đại học nước ngoài đối với lưu học sinh thuộc Đề án này như sau:

  • Các trường đại học ở Pháp và Đức vẫn thực hiện chính sách miễn học phí đào tạo tiến sĩ. Học phí đào tạo thạc sĩ ở Đức chỉ ở mức 1.000 Euro/năm. Tổ chức DAAD cấp thêm trợ giúp sinh hoạt phí 460 Euro/năm cho lưu học sinh Đề án 322.
  • Trường Quản lý thuộc Đại học Quốc gia Singapore sẽ miễn phí cho lưu học sinh đến học ngành Quản lý công. Ở Đài Loan có một số trường đại học chất lượng cao, miễn học phí đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho sinh viên quốc tế và có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
  • New Zealand có một số trường đại học được xếp hạng cao trên thế giới như Auckland University, Victoria University of Wellington, Waikato University… Các đại học New Zealand chỉ thu học phí đối với sinh viên quốc tế đến học tiến sĩ bằng mức hoc phí của sinh viên New Zealand ở mức không quá 4.500 NZ$ (khoảng 3.000 USD/năm).
  • Học phí đào tạo tại Trung Quốc trong khoảng 2.500 - 3.500 USD/năm.
  • Tại Úc: Trường Đại học New South Wales giảm học phí 25% và cấp thêm cho mỗi lưu học sinh Đề án 322 một khoản tiền 5.000 AUD/năm (lưu học sinh được cấp trực tiếp) để bổ sung vào học bổng của Việt Nam. Trường Đại học Monash cấp bổ sung sinh hoạt phí cho mỗi lưu học sinh Đề án 322 một khoản 2.500 AUD/năm. Trường Đại học Queensland (University of Queensland) cấp bổ sung sinh hoạt phí trực tiếp cho mỗi lưu học sinh Đề án 322 một khoản 1.200 AUD/năm. Bang Victoria (Úc) đang xem xét tiếp tục chính sách giảm học phí cho lưu học sinh Đề án 322 khi đến học tại các trường đại học ở Melbourne. Hầu hết các trường đại học Úc cung cấp khóa học tiếng Anh miễn phí cùng trợ giúp sinh hoạt phí cho lưu học sinh Đề án 322 trước khi bắt đầu chương trình đào tạo chính thức.
  • Tilburg University (Hà Lan) là trường đại học Kinh tế được xếp hạng cao tại Châu Âu, mỗi năm nhận 6 học viên thạc sĩ về kinh tế, quản trị kinh doanh theo Đề án 322, tiếp tục giảm 20% học phí và cấp học bổng bổ sung với mức 150 Euro/tháng cho mỗi lưu học sinh trong thời gian 2 năm học thạc sĩ tại Trường này.
  • Các trường đại học tại Canada, khu vực Québec và một số khu vực khác thu học phí đối với lưu học sinh Việt Nam bằng hoc phí đối với sinh viên Canada.
  • Theo các đề án phối hợp đào tạo tiến sĩ hoặc thạc sĩ, chi phí của nhà nước giảm đến 40% so với cử đi học toàn thời gian ở nước ngoài và các trường đại học hỗ trợ thêm sinh hoạt phí cho lưu học sinh. Vì thế, việc học tập theo các đề án phối hợp đào tạo được khuyến khích.
theo vosp.org