Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 23/4/2020

Tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 23/4/2020

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, Nhà trường thông báo tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của...

Tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 16/4/2020 đến ngày 29/4/2020

Tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 16/4/2020 đến ngày 29/4/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các bộ, ngành, địa phương ngày 15/4/2020, Nhà trường thông báo tổ chức giảng dạy, học...