Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục

Lịch Seminar Khoa Giáo dục

MS 17/2022 - 26/2/2022: Châu Hồng Thắng

Seminar22/02/2022
Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường

Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường

MS 16/2022 - 22/02/2022: Nguyễn Thị Huyền, Trần Phương Chi, Nguyễn Tân Thành

Seminar22/02/2022
Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa sinh & Môi trường

Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa sinh & Môi trường

MS 15/2022 - 19/02/2022: Lê Thị Mỹ Châu, Đào Thị Thanh Xuân

Seminar18/02/2022
Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

MS 05/2022 - 14/01/2022: Trần Xuân Sang, Lê Văn Điệp, Ngô Thị Cẩm Vân

Seminar17/02/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 14/2022 - 14/02/2022: Phạm Thế Dũng

Seminar17/02/2022