Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

MS 05/2022 - 14/01/2022: Trần Xuân Sang, Lê Văn Điệp, Ngô Thị Cẩm Vân

Seminar17/02/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 14/2022 - 14/02/2022: Phạm Thế Dũng

Seminar17/02/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 13/2022 - 11/02/2022: Nguyễn Trọng Hà

Seminar17/02/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 12/2022 - 11/02/2022: Phan Huy Thiện

Seminar17/02/2022
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 11/2022 - 24/01/2022: Lương Ngọc Minh

Seminar17/02/2022