Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 67/2022 - 8/4/2022: Phạm Thị Huyền

Seminar06/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 66/2022 - 07/4/2022: Nguyễn Thị Kỳ

Seminar06/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 65 - 6/4/2022: Nguyễn Thị Thu Hạnh

Seminar06/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 64/2022 - 08/4/2022: Nguyễn Thị Hồng Loan

Seminar04/04/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 63/2022 - 04/4/2022: TS. Trần Bá Tiến

Seminar04/04/2022