Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch công tác đối ngoại

Kế hoạch công tác đối ngoại

Phát huy hiệu quả của công tác đối ngoại nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và bồi dưỡng cán bộ. Tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh, Bộ GD&ÐT, các ban ngành TW...

Hợp tác22/12/2007
Các dự án đang tiến hành và kết quả

Các dự án đang tiến hành và kết quả

Trường Đại học Vinh liên tiếp được cấp kinh phí thực hiện các tiểu dự án thuộc Quỹ nâng cao chất lượng (QLG) của Dự án Giáo dục Đại học mức A, B, C ngay từ vòng  1.

Hợp tác22/12/2007
Hoạt động hợp tác đào tạo

Hoạt động hợp tác đào tạo

Trường Ðại học Vinh liên kết với hơn 40 trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Nhiều hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, khu vực và quốc tế đã được tổ chức thành công tại trường. Nhiều giáo sư...

Hợp tác22/12/2007