Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Quyết định và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế

Quyết định và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Luật

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Luật

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Yêu cầu báo cáo kết quả việc thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên

Yêu cầu báo cáo kết quả việc thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên

Ngày 23/5/2018, Nhà trường đã có Công văn số 561/ĐHV-HTSVQHDN về việc yêu cầu các khoa, viện, trường THPT Chuyên triển khai việc thành lập Ban liên lạc (BLL) cựu học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) theo khóa học, ngành học cùng...

Tân sinh viên15/08/2018