Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 04/9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của Viện Khoa học xã hội...

Tân sinh viên05/09/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 31/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của khoa Sư phạm Ngoại...

Tân sinh viên04/09/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 29/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên31/08/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Quyết định và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế

Quyết định và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018