Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Xét cấp học bổng tài trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2019 - 2020

Xét cấp học bổng tài trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhằm kịp thời hỗ trợ các học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) có hoàn cảnh khóa khăn, HSSV bị thiệt hại nặng nề do.....

Học bổng17/09/2019
Trường Đại học Vinh cấp phát gần 11 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên thuộc chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Vinh cấp phát gần 11 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên thuộc chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc diện chính...

Học bổng04/04/2019