Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thể lệ Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022

Thể lệ Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022

Quyết định số 80/QĐ-CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022.

THÔNG BÁO01/04/2022
Thông tri triệu tập và link tham dự Hội nghị đảng viên sinh viên năm 2022

Thông tri triệu tập và link tham dự Hội nghị đảng viên sinh viên năm 2022

Thông tri triệu tập tham dự hội nghị đảng viên, sinh viên năm 2022

THÔNG BÁO24/03/2022
Hướng dẫn tham gia "nộp sáng kiến" trong chương trình "1 triệu sáng kiến"

Hướng dẫn tham gia "nộp sáng kiến" trong chương trình "1 triệu sáng kiến"

Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia chương trình bằng cách thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn.

THÔNG BÁO13/03/2022
Triển khai phương án dạy học trực tiếp đối với đào tạo đại học hệ chính quy

Triển khai phương án dạy học trực tiếp đối với đào tạo đại học hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch đào tạo và điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 hiện nay, Nhà trường thông báo triển khai phương án dạy học trực tiếp đối với đào tạo đại học hệ chính quy từ ngày 14/3/2021.

THÔNG BÁO09/03/2022