Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
NCS Nguyễn Thị Hồng Thắm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử tại Trường Đại học Newcastle, Úc

NCS Nguyễn Thị Hồng Thắm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử tại Trường Đại học Newcastle, Úc

Ngày 01/02/2020, Trường Đại học Newcastle, Úc đã chính thức công nhận NCS Nguyễn Thị Hồng Thắm, giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư (Nay là Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên) đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi đã có sự phản biện kín từ...

THÔNG BÁO05/02/2022
Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022
THÔNG BÁO28/01/2022
Hướng dẫn công tác nữ công năm 2022

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2022

Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 28/01/2022.

THÔNG BÁO28/01/2022