Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp

Ngày 18/5/2022, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có 29 hội viên Hội Cựu chiến binh Trường. Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, các đồng chí trong Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh đã đoàn kết, nỗ lực hoạt động, tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội. Đặc biệt, trước những khó khăn và thách thức của xã hội trong những năm qua, nhưng nhìn chung tư tưởng chính trị của cán bộ, hội viên luôn được giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn gương mẫu và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hội viên luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Hà Văn Ba - Phó Chủ tịch Hội CCB Trường khóa II báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Chủ tịch Hội CCB Trường khóa II trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH khóa II

Đồng chí Bùi Văn Hào thay mặt Đoàn chủ tịch kết luận và biểu quyết thông qua phần thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, các văn kiện cấp trên

Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Trường nhiều năm đạt danh hiệu thi đua "Hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh xuất sắc". Hàng năm, hầu hết các hội viên đều đạt danh hiệu Lao đông tiên tiến và nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, một số thành viên của Hội được Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tặng giấy khen và kỷ niệm chương.

Đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinhđồng chí Nguyễn Xuân Bình - Chủ tịch Hội CCB Trường khóa II

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, với tinh thần "Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025", Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường khóa II trình Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường khóa II.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo

Đại diện Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 mới mục tiêu: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", giữ vững truyền thống "Nhà giáo - Chiến sỹ" gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng tổ chức Hội thật sự trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để chỉ đạo các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Trường gồm:

1. Đồng chí Bùi Văn Hào - Trường KHXH&NV - Chủ tịch;

2. Đồng chí Hà Văn Ba - Phòng Tổ chức Cán bộ - Phó Chủ tịch;

3. Đồng chí Nguyễn Duy Bình - Trường Sư phạm - Ủy viên;

4. Đồng chí Trần Châu Thành - Trung tâm Nội trú - Ủy viên;

5. Đồng chí Lường Hồng Phong - Phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên.

Ban Chấp hành Hội CCB Trường Đại học Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Chấp hành Hội CCB khóa III tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Chủ tịch Hội khóa II không tái cử

Đồng chí Lường Hồng Phong - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết

Đại hội nhất trí bầu đồng chí Bùi Văn Hào là đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG TRONG NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

- 100% hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

- Tập hợp 100% cựu chiến binh vào Hội; 100% cựu quân nhân vào hoạt động trong Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

- Phấn đấu Hội Cựu chiến binh Trường hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

- Phấn đấu hàng năm có 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 95% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu "gia đình văn hoá".

- Phấn đấu trong các năm học có 100% hội viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có 5-10% hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Phối hợp với các đoàn thể khác trong Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

- Không có hội viên vi phạm kỷ luật, mắc các tệ nạn xã hội, không có hội viên vi phạm chính sách về dân số.

- Hàng năm Hội Cựu chiến binh trường tổ chức được 1-2 hoạt động tập trung.

TT. ĐHV