Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC CTĐT NĂM 2021

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC CTĐT NĂM 2021

Kết quả kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA và của Bộ GD&ĐT

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2021

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2021

Kết quả tự đánh giá 04 CTĐT chu kỳ 2016-2020 theo bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước