Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1, năm 2022.

Thông báo13/05/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-dinh-huy-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-106422

Thông báo09/05/2022
Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Thông báo05/05/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Như Thúy

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Như Thúy

Tên đề tài luận án: Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 92201021

Tin tức29/04/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh - chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh - chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-tran-thanh-minh-chuyen-nganh-lich-su-viet-nam-106335

Thông báo28/04/2022