1. Đối tượng tuyển sinh

- Sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Vinh.

- Cán bộ, nhân viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Số lượng học viên

- Mỗi lớp từ 15 - 20 học viên.

- Dự kiến mở 1 lớp tiếng Nhật

3. Lịch khai giảng

Dự kiến khai giảng vào ngày 02/03/2021

4. Mục tiêu và thời gian học

- Mục tiêu: Trình độ tiếng Nhật N4.

- Thời gian học: 3 buổi/tuần, thứ 3, 5, 7 (19h00' đến 21h30') hàng tuần.

5. Liên hệ và đăng ký

- Người học có nhu cầu, đăng ký học trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động 0973.336.775 (cô Hồ Thị Dung).

- Mọi thông tin xin truy cập website: hotrosinhvien.vinhuni.edu.vn và liên hệ email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn để biết thêm chi tiết.