1. Đối tượng: Học sinh, sinh viên.

2. Các lớp học

2.1. Lớp sơ cấp 1

- Học 3 buổi/tuần, từ 09h00’ - 11h00’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào lúc 09h00’ ngày 02/10/2020.

2.2. Lớp sơ cấp 2

- Học 3 buổi/tuần, từ 13h30’ - 15h30’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào lúc 13h30’ ngày 02/10/2020.

2.3. Lớp sơ cấp 3

- Học 3 buổi/tuần, từ 09h00’ - 11h00’ các ngày thứ 3, thứ 5 và chiều thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào đầu tháng 10/2020;

Ghi chú: Số lượng học viên tối đa 15 học viên/lớp.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, HSSV có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0948.521266 (CV Hồ Thị Dung) hoặc 0942.853128 (Ms. Thương, đại diện KTCA).      

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

Xem File đính kèm!