1. Tên khoá học, hình thức tổ chức và chuyên gia đào tạo

- Tên khoá học: “Nâng cao kỹ năng xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo”.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo online trực tuyến miễn 100% chi phí khoá học, link tham gia khoá học: http://meet.google.com/oyh-uzqe-ogq

- Giảng viên: Ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia.

2. Đối tượng tham gia

- Đối tượng cần tham gia: Toàn bộ sinh viên có dự án, ý tưởng tham gia cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An năm học 2020-2021 đăng ký tham gia “Techfest Nghệ An open 2021” (11 dự án tham dự và đạt giải tại Vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên năm học 2020 - 2021” Trường Đại học Vinh).

- Đối tượng khuyến khích tham gia: Cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trực tiếp tổ chức, triển khai các hoạt động, phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong nhà trường; sinh viên có dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do Đoàn trường tổ chức năm 2020 (70 dự án); các đối tượng khác có nhu cầu nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, tư duy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Nội dung, thời gian tổ chức chương trình

Thời gian

Nội dung

Ngày 03/8

8:00 - 16h30

Sáng

Kết nối đầu ngày

Giới thiệu tổng quan về chương trình

Kích hoạt đội nhóm và dự án sáng tạo

Tại sao khởi nghiệp thất bại?

Chiều

Thiết lập mục tiêu SMART cho Dự án

Bộ công cụ điều hành làm việc nhóm sáng tạo

Phân biệt khỏi nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp kinh doanh

Khởi nghiệp sáng tạo: bắt đầu từ đâu và cần gì?

Phản hồi cuối ngày

Ngày 04/8

8:00 - 16h30

Sáng

Kết nối đầu ngày

Nguyên lý khởi nghiệp tinh gọn

Xác định chân dung khách hàng mục tiêu

Chiều

Phương pháp khám phá nhu cầu khách hàng

Thiết kế giải pháp sáng tạo và xây dựng tuyên bố giá trị

Kiểm chứng tuyên bố giá trị

Phản hồi cuối ngày

Ngày 05/8

8:00 - 16h30

Sáng

Kết nối đầu ngày

Thiết kế sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP)

Xây dựng mô hình kinh doanh

Chiều

Hoàn thiện mô hình kinh doanh

Trình bày mô hình kinh doanh

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị, đoàn thể liên quan thông báo để các đối tượng liên quan được biết và tham gia khoá đào tạo theo kế hoạch./.