Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, toàn trường đang tiếp tục thực hiện Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh; Công văn số 906/ĐHV-HCTH ngày 16/8/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch Covid-19.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường, đồng thời đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Nhà trường triển khai phương án tổ chức dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ ngày 6/9/2021 đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Việc triển khai dạy và học trực tuyến chỉ tiến hành với các lớp lý thuyết. Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021 - 2022. Trong thời gian tổ chức dạy và học trực tuyến, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên không phải đến trường.

2. Hoạt động dạy học được triển khai qua hệ thống LMS. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm GDTX phối hợp với Trung tâm CNTT để thiết lập các lớp học phần trên hệ thống LMS. Giảng viên chuyển bài giảng, tài liệu, câu hỏi, bài tập thảo luận lên hệ thống LMS theo tiến trình học tập để sinh viên, học viên nghiên cứu trước (ưu tiên bài giảng dạng video có âm thanh).

Phần giảng dạy trực tuyến qua Microsoft Teams được dùng để thảo luận các vấn đề chuyên sâu, các nội dung nhận thức bậc cao của học phần. Giảng viên sử dụng tài khoản Office 365 Education của cá nhân để đăng nhập vào phòng Microsoft Teams theo các đường link của phòng học (có trong danh sách kèm theo và được đăng trên các hệ thống thông tin của nhà trường) theo đúng thời khóa biểu đã phân công. Giảng viên nắm quyền Presenter trong suốt thời gian giảng dạy của buổi học, thực hiện ghi hình để làm minh chứng. Hết tiết học, buổi học, giảng viên kết thúc trực tuyến để nhường quyền cho giảng viên khác. Việc quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Sinh viên, học viên đọc tài liệu, xem bài giảng, hoàn thành câu hỏi, bài tập thảo luận trên hệ thống LMS trước khi tham gia lớp học theo thời khóa biểu qua Microsoft Teams. Theo thời khóa biểu, sinh viên, học viên truy cập các phòng học trực tuyến theo đường link của phòng học (có trong thời khóa biểu), thực hiện nhiệm vụ của bài học và các yêu cầu khác của giảng viên.

4. Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành sư phạm tổ chức dạy và học thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh. Giáo viên, học sinh thực hiện theo điều hành của Hiệu trưởng các trường để triển khai các kế hoạch dạy và học cụ thể.

5. Trung tâm Đảm bảo chất lượng xây dựng hướng dẫn hình thức kiểm tra đánh giá các hoạt động học tập của sinh viên trên hệ thống LMS và trên lớp trực tuyến qua Microsoft Teams. Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương thành lập đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật, thường xuyên trực để kịp thời hỗ trợ giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên triển khai dạy và học trực tuyến.

6. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Thanh tra - Pháp chế và các khoa, viện, trường theo dõi, kiểm tra giám sát các hoạt động dạy và học của giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên.

Nhận được Công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện, trường, các đơn vị liên quan thông báo tới toàn thể giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong quá trình dạy - học trực tuyến, nếu có sự cố hoặc khó khăn, các đơn vị, cá nhân thông báo và trao đổi với Nhà trường (qua Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0238.3855452 - máy lẻ 357 hoặc trực tiếp ThS. Nguyễn Thanh Sơn, điện thoại: 0983.799.233)./.

Xem Công văn đính kèm!