1. Chứng chỉ Kế toán trưởng

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính - Kế toán - Kiểm toán; Tốt nghiệp đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác kế toán thực tế trở lên; Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác kế toán thực tế trở lên.

1.2. Hình thức và Thời gian học: Học online vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; thời lượng: 5 tuần.

1.3. Học phí: 3 triệu đồng/khóa

2. Chứng chỉ Kế toán

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Người mới đi làm Kế toán cần có thêm kinh nghiệm, kỹ năng.

- Sinh viên đại học, cao đẳng hoặc người muốn làm Kế toán.

- Người tốt nghiệp Trung học phổ thông...

2.2. Mục tiêu Khóa học: Đối tượng học sẽ nắm bắt và áp dụng được những kiến thức lý thuyết về Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính theo chế độ hiện hành và Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.

2.3. Thời gian học: ONLINE 20 buổi.

2.4. Học phí: 1.200.000 đồng (Sinh viên Trường ĐH Vinh: 1.100.000 đồng, kèm thẻ sinh viên phô tô).

Liên hệ: Số điện thoại 0976670615 (Cô Nhật Linh).