World Dissertations Library là một cơ sở dữ liệu học thuật chất lượng cao chuyên về các luận văn, luận án và bài báo học thuật. Trong đó có hơn 1,5 triệu luận văn định dạng pdf đến từ hơn 2.000 trường đại học hàng đầu thế giới. Để cung cấp dịch vụ thông tin tốt nhất cho các nhà giáo dục, học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên. Bộ sưu tập WDL bao gồm mọi chuyên ngành chính, bao gồm khoa học và công nghệ, khoa học kỹ thuật, nông học, y học và sức khỏe, khoa học xã hội, kinh tế, khoa học quản lý,...

URL: http://dissertation.newacademic.net/

Username: newacademic

Password: new4008