1. Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch như thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế; thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc khi đi ngoài đường và ở nơi cộng cộng; hạn chế tiếp xúc đông người và không tổ chức các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người.

Sinh viên, học viên trở lại Trường từ các tỉnh, thành có dịch chủ động khai báo y tế tại Trạm Y tế (trực tiếp BS. Thái Thị Tân, điện thoại: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, điện thoại: 0853.858926) để được hướng dẫn về phòng dịch.

2. Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên, học viên khi trở lại Trường.

3. Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Thể chất, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức tốt việc học tập, sinh hoạt của sinh viên tại Cơ sở II.

4. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trạm Y tế triển khai các biện pháp, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên, học viên khi trở lại học tập theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; thường xuyên cập nhật thông tin, xin ý kiến tham mưu chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An để triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Giảng viên, sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường qua website, iOffice, các fanpage facebook chính thức để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, tùy diễn biến dịch bệnh và các thông báo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, giảng viên, sinh viên, học viên toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

20210226_4.pdf