Đây là năm học đầu tiên, Trường THPT Chuyên Trường Đại học Vinh tốt nghiệp 2 hệ đào tạo là hệ Chuyên truyền thống (7 môn chuyên) và hệ Chất lượng cao.

Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh

Hệ Chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Trường Đại học Vinh bắt đầu đào tạo từ năm 2017 với mục tiêu đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông (cấp THPT); giúp học sinh có đủ phẩm chất và năng lực để tiếp tục học lên chương trình tiên tiến bậc đại học trong nước và quốc tế, có khả năng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới. Mặc dù điểm trung bình đầu vào trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017 của Trường THPT Chuyên Trường Đại học Vinh chỉ đứng thứ 3 toàn tỉnh (số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An), nhưng nhờ sự nỗ lực học tập và rèn luyện của thầy và trò trong suốt 3 năm dưới mái Trường THPT Chuyên, các em học sinh đã có thành tích đáng khích lệ và tự hào với vị trí thứ 2 xét điểm trung bình thi các môn Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đặc biệt, về điểm từng môn thi thành phần, môn Toán và môn Ngoại ngữ có điểm trung bình cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh và trung bình toàn quốc. Cụ thể, điểm trung bình môn Toán của toàn Trường THPT Chuyên là 8,40 trong khi điểm bình quân của tỉnh và toàn quốc lần lượt là 6,41 và 6,68. Điểm trung bình môn Ngoại ngữ là 6,84 so với 3,99 (Nghệ An) và 4,58 (toàn quốc). Hơn thế nữa, điểm trung bình môn Toán của hệ Chuyên dẫn đầu tỉnh Nghệ An với số điểm 8,66.

Đây là một thành tích đáng tự hào của thầy và trò Trường THPT Chuyên Trường Đại học Vinh, động viên cán bộ, viên chức và học sinh toàn trường phấn đấu xây dựng Trường THPT Chuyên theo hướng giáo dục toàn diện theo chuẩn quốc tế.

Học sinh khóa 51 (2017 - 2020) trong ngày tốt nghiệp

PV