Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức từ xa trực tuyến năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức từ xa trực tuyến năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa năm 2022.

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo từ xa như sau: