1

TS. Nguyễn Xuân Bình – Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nhóm trưởng

2

TS. Trần Xuân Sang – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

3

PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

4

TS. Bùi Đình Thuận – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

5

TS. Mai Văn Chung – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

6

TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu – Viện Sư phạm Xã hội

Nghiên cứu viên

7

ThS. Bùi Văn Hùng – Khoa Giáo dục

Nghiên cứu viên

8

TS. Trần Thị Ngọc Yến – Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nghiên cứu viên

9

TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh – Viện Hóa sinh – Môi trường

Nghiên cứu viên

10

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung – Khoa Luật

Nghiên cứu viên

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

12

TS. Phạm Thị Hương – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

13

TS. Nguyễn Thị Việt Hà – Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nghiên cứu viên

14

ThS. Đinh Văn Dũng – Khoa Xây dựng

Nghiên cứu viên

15

TS. Nguyễn Hoàng Hào – Viện Sư phạm Tự nhiên

Nghiên cứu viên

16

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Khoa Kinh tế

Nghiên cứu viên

17

TS. Trần Thị Hoàng Yến – Khoa Giáo dục

Nghiên cứu viên

18

TS. Nguyễn Tiến Dũng – Khoa Giáo dục

Nghiên cứu viên

19

TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Khoa Giáo dục thể chất

Nghiên cứu viên

20

TS. Nguyễn Thị Thanh – Khoa Luật

Nghiên cứu viên

21

TS. Nguyễn Hữu Quyết – Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nghiên cứu viên

22

TS. Nguyễn Trọng Hà – Khoa Xây dựng

Nghiên cứu viên

23

TS. Nguyễn Hoàng Dũng – Khoa Kinh tế

Nghiên cứu viên

24

TS. Lê Vũ Sao Mai – Khoa Kinh tế

Nghiên cứu viên

25

TS. Đặng Thành Cương – Khoa Kinh tế

Nghiên cứu viên

26

TS. Mai Thị Thanh Huyền – Viện Công nghệ HS – MT

Nghiên cứu viên

27

GS.TS. Trần Đình Thắng – Viện Công nghệ HS – MT

Nghiên cứu viên

28

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Viện KHXH và NV

Nghiên cứu viên

29

TS. Vũ Thị Phương Lê – Viện KHXH và NV

Nghiên cứu viên

30

TS. Phùng Văn Nam – Viện KHXH và NV

Nghiên cứu viên

31

TS. Võ Thị Hoài Thương – Viện KHXH và NV

Nghiên cứu viên

32

TS. Trần Thị Thủy – Viện KHXH và NV

Nghiên cứu viên

33

TS. Nguyễn Tiến Dũng – Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nghiên cứu viên

34

TS. Phan Anh Phong – Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nghiên cứu viên

35

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nghiên cứu viên

36

TS. Lê Văn Chương – Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nghiên cứu viên

37

TS. Nguyễn Thị Hương Giang – Viện NN và TN

Nghiên cứu viên

38

TS. Nguyễn Hữu Hiền – Viện NN và TN

Nghiên cứu viên

39

TS. Phạm Mỹ Dung – Viện NN và TN

Nghiên cứu viên

40

TS. Trần Đình Du – Viện NN và TN

Nghiên cứu viên

41

TS. Trần Thị Tuyến – Viện NN và TN

Nghiên cứu viên

42

TS. Bùi Thị Cần – Viện Sư phạm Xã hội

Nghiên cứu viên

43

TS. Mai Phương Ngọc – Viện Sư phạm Xã hội

Nghiên cứu viên