Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Cường; chuyên ngành Thực vật học

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Cường; chuyên ngành Thực vật học

Tên luận án: Nghiên cứu đa dạng họ Long não (Lauraceae Juss.) và thành phần hóa học tinh dầu của một số loài phân bố ở tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Thực vật học; Mã số: 9420111

Tin tức15/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Hải; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Hải; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở khu vực Bắc Trung Bộ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo10/03/2023
Thông báo lịch đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hà Anh Tuấn; chuyên ngành Toán giải tích

Thông báo lịch đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hà Anh Tuấn; chuyên ngành Toán giải tích

Tên đề tài luận án: Một số vấn đề trong giải tích biến phân bậc hai và ứng dụng; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9460102

Thông báo10/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông cốt cán theo tiếp cận vị trí việc làm; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ; Mã số: 9140114

Tin tức06/03/2023