Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 188/2022 - 03/11/2022: Tạ Hùng Cường

Seminar31/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 187/2022 - 03/11/2022: Trần Thị Hồng Lam

Seminar31/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 186/2022 - 5/11/2022: Nguyễn Lê Hoài Thu

Seminar31/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 184/2022 - 27/11/2022: Đậu Bình Hương

Seminar27/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 183/2022 - 13/11/2022: Đậu Bình Hương

Seminar27/10/2022