Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 28/2022 - 07/3/2022: PGS.TS Lê Đức Giang

Seminar02/03/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 27/2022 - 03/3/2022: PGS.TS Cao Cự Giác

Seminar02/03/2022
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 26/2022 - 06/3/2022: TS. Nguyễn Thị Bích Liên

Seminar02/03/2022
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 25/2022 - 05/3/2022: ThS Võ Đức Quang

Seminar02/03/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 24/2022 - 06/3/2022: PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang

Seminar01/03/2022