Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 71/2022 - 13/4/2022: TS. Trương Thị Dung

Seminar12/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 70/2022 - 13/4/2022: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng

Seminar12/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 69/2022 - 12/4/2022: TS. Thái Thị Hồng Lam

Seminar11/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 67/2022 - 8/4/2022: Phạm Thị Huyền

Seminar06/04/2022