Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 261/2022 - 02/12/2022: Vũ Thị Việt Hương

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 260/2022 - 30/11/2022: Vũ Thị Việt Hương

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 259/2022 - 01/12/2022: TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 258/2022 - 03/12/2022: Ths Nguyễn Thị Hiền Lương

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 257/2022 - 03/12/2022: Trương Thị Minh

Seminar28/11/2022