Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tra cứu Danh sách xét tuyển sớm vào lớp 10 THPT Chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Thông báo tra cứu Danh sách xét tuyển sớm vào lớp 10 THPT Chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Vinh thông báo tra cứu kết quả xét tuyển sớm vào lớp 10 THPT Chất lượng cao năm học 2023 - 2024

THPT Chuyên06/06/2023
Thông báo số 2: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Thông báo số 2: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Tiếp theo thông báo số 1, Trường Đại học Vinh thông báo số 2 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024.

THPT Chuyên11/05/2023
Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024.

THPT Chuyên14/04/2023
Thông báo tra cứu Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Thông báo tra cứu Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hiện nay, thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023 có thể tra cứu kết quả xét tuyển.

THPT Chuyên07/07/2022
Thông báo cập nhật điểm nền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Thông báo cập nhật điểm nền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023 thông báo:

THPT Chuyên06/07/2022