Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ba công khai10/04/2019
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Vinh để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Ba công khai30/12/2018
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

Quyết định số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018

Ba công khai22/10/2018