Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình công tác tháng 01, 02 năm 2023

Chương trình công tác tháng 01, 02 năm 2023

Chương trình số: 01/CTr-ĐHV ngày 06/01/2023

THÔNG BÁO06/01/2023
Báo cáo công tác tháng 12 năm 2022

Báo cáo công tác tháng 12 năm 2022

Báo cáo số: 04/BC-ĐHV ngày 06/01/2023

THÔNG BÁO06/01/2023
Công đoàn Trường triển khai các hoạt động chăm lo cho VC&NLĐ nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Công đoàn Trường triển khai các hoạt động chăm lo cho VC&NLĐ nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Công văn số 61/CV-CĐ ngày 29/12/2022 của Công đoàn Trường Đại học Vinh

THÔNG BÁO05/01/2023