Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Học bổng của Chính phủ Singapore năm học 2009-2010

Tuyển 100 sinh viên để dự tuyển học bổng của Chính phủ Singapore năm học 2009-2010 trong khuôn khổ "Sáng kiến hội nhập do Chính phủ Singapore cung cấp cho các nước thành viên ASEAN"
Chi tiết xem file kèm theo.
TSDH-Xingapore-2009.doc   Tải tất cả trong tệp nén
 


Theo vosp.org