Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Học bổng NFP 2009 -2010 - Hà Lan

 
Bao gồm các chương trình học Thạc sỹ, Tiến sỹ và gàn 200 khoá học ngắn hạn
 

Master programs – Khoá học Thạc sĩ
 
1. Chuyên ngành được cấp học bổng:
- Nông lâm ngư
- Kiến trúc và thiết kế đô thị
- Quản trị kinh doanh
- Giáo dục
- Kỹ thuật
- Môi trường
- Luật
- Công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện
- Y dược
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học xã hội và nhân văn
- Du lịch, giải trí
- Nghệ thuật .....
 
2. Giá trị học bổng:
-  Học phí
-  Sinh hoạt phí
-  Bảo hiểm y tế
-  Phí visa
-  Vé máy bay
 
3. Yêu cầu:
-  Là công dân Việt Nam, sống và đang làm việc tại Việt Nam.
-  Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
-  Được một trường đại học Hà Lan nhận học không điều kiện vào một trong các khoá học thuộc chương trình NFP.
-  Được doanh nghiệp nơi đang làm việc giới thiệu, trả lương trong thời gian học tập tại Hà Lan và đồng thời cam kết nhận ứng viên trở lại làm việc sau khi học xong.
-  Không làm việc trong các tập đoàn lớn, đa quốc gia.
-  IELTS tối thiểu 6.0, TOEFL iBT tối thiểu 79
-  Cam kết trở về Việt nam sau khi học xong
 
4. Hạn nộp hồ sơ học bổng: 01/03/2009
 
5. Quy trình:
Bạn phải đăng ký một khoá học trong danh sách NFP tại một trường đại học Hà Lan. Sau khi đã có thư nhận học của nhà trường bạn chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ xin học bổng và nộp tại văn phòng Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hà Lan tại Việt nam. Văn phòng Lãnh sự quán và Đại sứ quán Hà Lan sau khi xem xét và sơ duyệt sẽ gửi toàn bộ  các hồ sơ đạt yêu cầu đến văn phòng Nuffic tại Hà Lan. Nuffic sẽ quyết định số lượng học bổng cho từng khoá học.


PhD programs – Chương trình Tiến sĩ
 
1. Các trường đại học có đủ tiêu chuẩn giám sát chương trình tiến sĩ NFP:
21 trường, xin xem danh sách
 
2. Giá trị học bổng: kinh phí tối đa Euro 74,000
-  Chi phí nghiên cứu
-  Sinh hoạt phí
-  Bảo hiểm y tế
-  Phí visa
-  Vé máy bay
 
3. Yêu cầu:
-  Là công dân Việt Nam, sống và đang làm việc tại Việt Nam.
-  Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
-  Được một trường đại học Hà Lan chấp thuận vào một chương trình PhD.
-  Được doanh nghiệp nơi đang làm việc giới thiệu, trả lương trong thời gian học tập tại Hà Lan và đồng thời cam kết nhận ứng viên trở lại làm việc sau khi học xong.
-  Không làm việc trong các tập đoàn lớn, đa quốc gia.
-  IELTS tối thiểu 6.0, TOEFL iBT tối thiểu 79
-  Cam kết trở về Việt nam sau khi học xong
 
4. Hạn nộp hồ sơ học bổng cho các chương trình tiến sĩ 2010:
01/06/2009 và 01/10/2009
 
5. Quy trình:
Bạn phải đăng ký một chương trình PhD tại một trong số trường đại học Hà Lan được chỉ định. Sau khi đã có thư nhận học của nhà trường bạn chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ xin học bổng và nộp tại văn phòng Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hà Lan tại Việt nam. Văn phòng Lãnh sự quán và Đại sứ quán Hà Lan sau khi xem xét và sơ duyệt sẽ gửi toàn bộ  các hồ sơ đạt yêu cầu đến văn phòng Nuffic tại Hà Lan. Nuffic sẽ quyết định số lượng học bổng cho từng khoá học.


Short courses – Khoá học ngắn hạn ( gần 200 khóa học)
 
1. Chuyên ngành được cấp học bổng:
- Nông lâm ngư
- Kiến trúc và thiết kế đô thị
- Quản trị kinh doanh
- Giáo dục
- Kỹ thuật
- Môi trường
- Luật
- Công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện
- Y dược
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học xã hội và nhân văn
- Giao thông ....
 
2. Giá trị học bổng:
-  Học phí
-  Sinh hoạt phí:
-  Bảo hiểm y tế
-  Phí visa
-  Vé máy bay
 
3. Yêu cầu:
-  Là công dân Việt nam, sống và đang làm việc tại Việt nam
-  Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
-  Được một trường đại học Hà Lan nhận học không điều kiện vào một trong các khoá học thuộc chương trình NFP.
-  Được doanh nghiệp nơi đang làm việc giới thiệu, trả lương trong thời gian học tập tại Hà Lan và đồng thời cam kết nhận ứng viên trở lại làm việc sau khi học xong.
-  Không làm việc trong các tập đoàn lớn, đa quốc gia.
-  IELTS tối thiểu 6.0, TOEFL iBT tối thiểu 79
-  Cam kết trở về Việt nam sau khi học xong  
 
4. Hạn nộp hồ sơ học bổng:
a.  01/12/2008 (cho các khoá khai giảng vào tháng 3,4 và 5)
b. 01/03/2009 (cho các khoá khai giảng vào tháng 8,9 và 10)
c.  01/07/2009 (cho các khoá khai giảng vào tháng 11 và 12)
 
5. Quy trình:
Bạn phải đăng ký một khoá học trong danh sách NFP tại một trường đại học Hà Lan. Sau khi đã có thư nhận học của nhà trường bạn chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ xin học bổng và nộp tại văn phòng Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hà Lan tại Việt nam. Văn phòng Lãnh sự quán và Đại sứ quán Hà Lan sau khi xem xét và sơ duyệt sẽ gửi toàn bộ  các hồ sơ đạt yêu cầu đến văn phòng Nuffic tại Hà Lan. Nuffic sẽ quyết định số lượng học bổng cho từng khoá học.  

Xem trên website của NESO:  http://neso.nuffic.nl/vietnam/Vietnamese-students/thong-tin-bang-tieng-viet/becas/programa-alban
 

 

theo vosp.org