Kỷ niệm 90 năm ngày hi sinh của đồng chí Lý Tự Trọng, chúng ta cùng nhau ôn lại công lao to lớn, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của người anh hùng trẻ tuổi và các thế hệ tiền bối đã cống hiến trọn đời cho cách mạng, thế hệ trẻ hôm nay nguyện noi gương đồng chí Lý Tự Trọng quyết tâm học tập, lao động xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, nguyện viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam anh hùng trên những chặng đường mới. Hôm nay, ngọn lửa cách mạng Lý Tự Trọng vẫn mãi rực sáng trong công cuộc phát triển đất nước, thôi thúc thế hệ trẻ chúng ta không ngừng vun bồi lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân; ra sức học tập, lao động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực; nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp; không ngại khó khăn, thử thách, tôi luyện để trưởng thành; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Trường

Thiết kế: Lê Văn Trung