Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, gây tổn hại lớn về sức khỏe của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội, một số sinh viên khóa 62 chưa nạp kinh phí để hoàn thành việc nhập học và một số sinh viên khóa 61 trở về trước chưa nộp đủ học phí để đăng ký học, Nhà trường quyết định gia hạn thời hạn đăng ký học và công bố chính sách thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Gia hạn thời hạn đăng ký học cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 61 trở về trước đến ngày 20/9/2021.

2. Đối với những sinh viên các ngành ngoài sư phạm, cho phép sinh viên từ khóa 61 trở về trước chậm nộp học phí với mức tối đa 3.000.000 đồng để đăng ký học; sinh viên khóa 62 được phép chậm nộp kinh phí nhập học tối đa 4.000.000 đồng.

Thời gian để nộp số kinh phí còn thiếu tối đa đến ngày 30/11/2021. Quá thời hạn này, nếu sinh viên không hoàn thành học phí, kinh phí nhập học, Nhà trường sẽ hủy toàn bộ kết quả đăng ký học và không tổ chức thi kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (nếu có) hoặc sẽ không đưa vào danh sách tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các học phần sinh viên đăng ký học theo hình thức nợ học phí./.

* Chi tiết XEM FILE ĐÍNH KÈM