Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

TS. Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch Thường trực

3

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

4

PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu

Phó Giám đốc Trung tâm ĐBCL

Thư ký

5

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên

6

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên

7

PGS.TS. Mai Văn Chung

Trưởng phòng KH&HTQT

Thành viên

8

TS. Hoàng Vĩnh Phú

Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên

9

TS. Thiều Đình Phong

Trưởng phòng TCCB

Thành viên

10

TS. Trần Đình Quang

Giám đốc TT KĐCLGD -Trường ĐH Vinh

Thành viên

11

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng TTr-PC

Thành viên

12

ThS. Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng KH-TC

Thành viên

13

TS. Đinh Phan Khôi

Trưởng phòng ĐT SĐH

Thành viên

14

ThS. Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng HCTH

Thành viên

15

ThS. Trần Đình Luân

Trưởng phòng QT&ĐT

Thành viên

16

TS. Đặng Thị Thu

Trưởng phòng CTCT-HSSV

Thành viên

17

PGS.TS. Đinh Trung Thành

Giám đốc Trung tâm GDTX

Thành viên

18

TS. Nguyễn Anh Dũng

Viện trưởng Viện NC&ĐT trực tuyến

Thành viên

19

TS. Đinh Ngọc Thắng

Hiệu trưởng Trường KHXH&NV

Thành viên

20

PGS. TS. Thái Thị Kim Oanh

Phó Hiệu trưởng PT Trường Kinh tế

Thành viên

21

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

Hiệu trưởng Trường Sư phạm

Thành viên

22

PGS. TS. Trần Ngọc Long

Trưởng khoa Xây dựng

Thành viên

23

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Thành viên

24

PGS.TS. Cao Tiến Trung

Viện trưởng Viện CN HS-MT

Thành viên

25

TS. Đặng Thái Sơn

Viện trưởng Viện KT& CN

Thành viên

26

TS. Nguyễn Đình Vinh

Viện trưởng Viện NN&TN

Thành viên

27

TS. Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường THSP

Thành viên

28

TS. Phạm Xuân Chung

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

Thành viên

29

ThS. Lê Công Đức

Giám đốc Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Thành viên

30

ThS. Phạm Thị Hoài Thanh

Giám đốc Trung tâm Nội trú

Thành viên

31

ThS. Nguyễn Đức Bình

Giám đốc Trung tâm TT-TV NTH

Thành viên

32

TS. Bùi Đình Thuận

Giám đốc Trung tâm TH-TN

 Thành viên

Danh sách này có 32 thành viên./.