Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư viện - Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngày 05/08/2022, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin Khoa học và Công nghệ.

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia - Chủ tịch Liên hợp thư viện; Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện các thành viên Liên hiệp, khách mời. Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia - Chủ tịch Liên hợp thư viện khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng 4.0 trong cộng đồng Liên hợp và các thành viên quan sát. Những lợi ích khi dùng chung dữ liệu số cũng được gợi mở để tiếp tục thảo luận trong Hội nghị.

Thay mặt Liên hợp thư viện Việt Nam, ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia báo cáo tình hình các hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kì 2020 - 2022. Theo đó số lượng thành viên của Liên hợp tăng dần theo từng nhiệm kỳ, các thành viên đóng góp kinh phí duy trì hoạt động dùng chung CSDL thư viện với mức 50% tổng kinh phí do Cục Thông tin KH&CN quốc gia đóng và 50% còn lại do các thành viên tham gia đóng.

Một lần nữa ông Đào Mạnh Thắng khẳng định các nội dung được nêu trong Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 18/8/2020 gồm:

1. Bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và tổ chức, cá nhân cho hoạt động thư viện.

2. Đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện của người sử dụng.

3. Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, hợp tác có thỏa thuận và có sự phân công, phối hợp giữa các thư viện.

4. Chia sẻ, liên kết các cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định của pháp luật có liên quan.

6. Bảo đảm quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin liên thông đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy chế liên thông.

Để sử dụng nguồn CSDL mở, liên thông thư viện đúng quy định, ông Đào Mạnh Thắng đã viện dẫn các văn bản luật và dưới luật liên quan giúp các thành viên Liên hợp và các thành viên quan sát có cơ sở pháp lý khi tham gia.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, 5 hoạt động chính trong kế hoạch được xây dựng từ năm 2020 đã được thực hiện hiệu quả, trong đó nổi bật là hoạt động bổ sung CSDL Proquest Central trong khuôn khổ Liên hợp, đẩy mạnh nguồn tin KH&CN nội sinh và phát triển nền tảng số.

Nhiệm kỳ 2022 - 2024, Liên hợp thư viện Việt Nam đã đề ra các mục tiêu cốt lõi sau:

- Ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

- Tích hợp và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ sau: công bố khoa học và công nghệ trong nước, công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn khoa học; thông tin sở hữu trí tuệ,.v.v.

- Bổ sung tập trung một số nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế cốt lõi cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp quốc gia, một số tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học và các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

- Đáp ứng cơ bản nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn tin khoa học và công nghệ ở các cấp, các ngành và các lĩnh vực phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn liền khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh doanh.

Với quyết tâm mạnh mẽ, Liên hợp thư viện Việt Nam đề ra các hoạt động có tính khả thi và tiếp tục tiếp nhận các thành viên mới nhằm mở rộng quy mô hoạt động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện và thông tin.

Sau phần báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động trong nhiệm kì mới, các thành viên tham dự đã có nhiều ý kiến đồng tình, bổ sung và mong muốn tham gia Liên hợp để nhanh chóng ứng dụng chuyển đổi số tại đơn vị mình.

Về phía Trường Đại học Vinh, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào gồm ThS. Nguyễn Đức Bình, Giám đốc và ThS. Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc, tham dự, tiếp thu các thông tin liên quan đến báo cáo và phương hướng hoạt động của Liên hợp, đồng thời có những trao đổi chuyên môn với Chủ tịch liên hợp cùng các thành viên tiến tới đăng kí làm thành viên của Liên hợp.

Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư viện đã xây dựng được chiến lược phù hợp với tình hình mới của ngành trong thời đại phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và công nghệ thông tin như hiện nay. Trở thành thành viên của Liên hợp thư viện Việt Nam là một lợi thế nhằm rút ngắn quá trình chuyển đổi số của từng thành viên.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị

Bài: Nguyễn Hải; Ảnh: Đức Bình - Nguyễn Hải

Tin liên quan

Xem thêm