TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Quản lý Đảm bảo chất lượng

Để tải hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Quản lý Đảm bảo chất lượng trên Hệ thống thông tin tổng thể, kính đề nghị các Thầy Cô bấm vào liên kết sau: Tải xuống.

Xin trân trọng cảm ơn.