TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, đợt thi ngày 08/02/2023

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, đợt thi ngày 08/02/2023, cụ thể như sau:

Xem File đính kèm

Mẫu Phiếu đăng ký