Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2009

             Chiều ngày 1 tháng 3, các thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 đã hoàn thành kỳ thi. Đợt thi này, có gần 1800 thí sinh dự thi so với con số đăng ký là hơn 2100 hồ sơ ở 3 địa điểm thi là trường Đại học Vinh, trường Đại học Sài Gòn và trường Đại học Đồng Tháp. Kỳ thi đã diễn ra đúng quy chế, trật tự, an toàn, nghiêm túc, khách quan và không có sai sót đáng kể nào xảy ra. Theo thống kê từ Ban chỉ đạo, đã có 17 thí sinh vi phạm quy chế bị kỷ luật, trong đó có 16 trường hợp bị đình chỉ thi và 1 trường hợp bị khiển trách.          
Như vậy, kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2009 đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng rằng, qua kỳ thi này, những thí sinh xứng đáng nhất sẽ được lựa chọn để trở thành những thạc sỹ tương lai, và sẽ có những đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển Đất nước trong thời kỳ mới!