Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học nói chung và của sinh viên nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025 nêu rõ: Phát triển khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo. Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025 lần nữa khẳng định: Hoạt động khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, đặc biệt là chất lượng đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Vinh đã có nhiều chính sách ưu tiên cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được đổi mới. Thay vì các thủ tục hành chính phức tạp trong việc giao đề tài cho sinh viên, Nhà trường ban hành quy chế xét thưởng công trình sinh viên nghiên cứu khoa học (Quyết định số 137/QĐ-ĐHV ngày 15/01/2019). Theo đó, hằng năm các nhóm sinh viên chủ động triển khai nghiên cứu và đăng ký tham gia xét giải ở một trong các hội đồng: Hội đồng Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn; Hội đồng Khoa học Giáo dục và Hội đồng Kinh tế - Luật. Trên cơ sở lĩnh vực nghiên cứu của các công trình đăng ký, Nhà trường mời các nhà khoa học có uy tín, đúng chuyên môn tham gia các hội đồng xét chọn giải thưởng.    

Năm 2020 là năm thứ ba Trường Đại học Vinh tổ chức xét chọn và trao giải “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học”. Sau vòng xét chọn ở các Viện/Khoa, Ban tổ chức đã nhận được 28 công trình gửi về tham gia xét giải. Trên cơ sở hồ sơ và minh chứng sản phẩm, kết quả nghiên cứu của các công trình, và tiêu chí xét chọn (Quyết định số 575/QĐ-ĐHV ngày 16/03/2021 ), các Hội đồng đã lựa chọn được 12 công trình vào vòng chung khảo; 16 công trình đề nghị trao giải Khuyến khích.

Ở vòng chung khảo, đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả trước hội đồng, trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng dưới sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn, nhằm giải thích, làm rõ vấn đề nghiên cứu để giúp các thành viên Hội đồng có thêm thông tin liên quan, đánh giá chính xác các kết quả nghiên cứu của sinh viên.

Hội đồng đã xét chọn vòng chung khảo đã lựa chọn và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xem xét trao giải cho các công trình. Ngày 19/4/2021, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-ĐHV chuẩn y kết quả và quyết định: Trao giải Nhất cho 02 công trình; trao giải Nhì cho 05 công trình; trao giải Ba cho 05 công trình và trao giải Khuyến khích cho 16 công trình.

Giải Nhất của Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Vinh năm 2020 được trao cho 02 công trình:

Công trình “Nghiên cứu thực nghiệm kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo ANN (Artificial neutral network) dự báo tốc độ ăn mòn thép CT3 trong môi trường không khí tại các khu công nghiệp Bắc Vinh” của nhóm sinh viên: Mạnh Trọng Phong, Nguyễn Văn Lương, Võ Quang Hải (Lớp 57K1 Kỹ thuật xây dựng);

Công trình “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam” của nhóm sinh viên: Hoàng Minh Kỳ, Thái Doãn Đạt, Hoàng Thị Ánh, Nguyễn Châu Anh (Lớp 60B1 Tài chính - Ngân hàng) và Trần Thị Ngọc Trâm (Lớp 58B1 Tài chính - Ngân hàng).

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Vinh năm 2020 đã kết thúc. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên 01 bài báo được nhận đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài thuộc cơ sở dữ liệu Scopus, 14 bài báo được đăng (nhận đăng) trên các tạp chí khoa học trong nước, 01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học và một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng tại doanh nghiệp. Thông qua giải thưởng, sinh viên đã bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, được trải nghiệm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp của các thành viên phản biện, các thành viên hội đồng đã giúp sinh viên thêm nhiều kiến thức bổ ích, góp phần giữ vững và hun đúc thêm ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học trong mỗi cá nhân.

Ban tổ chức giải thưởng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ đầy tình thần trách nhiệm của các nhà khoa học, các đơn vị và cá nhân liên quan đã góp phần cho sự thành công của giải thưởng. Đặc biệt cảm ơn các tập thể giáo viên hướng dẫn đã nhiệt tình, đồng hành cùng các em sinh viên trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Vinh ngày càng lan tỏa và là diễn đàn học thuật thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Một số hình ảnh ở Vòng chung khảo: 


Tin bài: Đinh Tài; Ảnh: Lê Dũng