Hội nghị khoa học tự nhiên dành cho thạc sĩ và nghiên cứu sinh các nước ASEAN (CASEAN) lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Viêng Chăn, Lào vào năm 2010. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của các cơ quan nghiên cứu, trường đại học trên toàn ASEAN trong hơn mười năm qua. Kể từ đó, CASEAN đã trở thành hoạt động khoa học thường xuyên của các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh của các nước ASEAN.

2011 (Vinh, Việt Nam)

2013 (Phnom Penh, Campuchia)

2015 (Bangkok, Thai Lan)

2017 (Đà Lạt, Việt Nam)

2019 (Thái Nguyên, Việt Nam)

2021 (Vinh, Việt Nam)

Năm nay, Hội nghị khoa học tự nhiên lần thứ 7 dành cho các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh các nước ASEAN (CASEAN - 7) sẽ được tổ chức vào ngày 14 - 17 tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Vinh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Hội nghị sẽ bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Mục đích chính của Hội nghị là tạo cơ hội tốt cho các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học, học viện trong các nước ASEAN phát triển các hoạt động giao lưu, hiểu biết và hợp tác trong khu vực cũng như thúc đẩy đào tạo và giáo dục khoa học.

Các bài báo trình bày tại hội nghị sẽ được chọn lọc, tham khảo và xuất bản trong Kỷ yếu CASEAN (có ISBN).

Website chính của Hội thảo: https://iop.vast.ac.vn/activities/conf_asean/2021/index.html