1. Nghiên cứu đa dạng cây rừng ăn được ở khu vực thác Khe Kèm, Vườn Quốc gia Pù Mát, đề xuất giải pháp khai thác bền vững cho phát triển du lịch sinh thái

Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Hường

Trang 5-13

File PDF

 

2. Sàng lọc và nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn Enterococus faecalis MD4 sinh gelatinase

Phạm Mỹ Dung, Phạm Công Hoạt, Đinh Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thanh

Trang 14-22

File PDF

 

3. Thiết kế cấu trúc ghép nối quang dạng vuốt thon từ polymer cho mạch tích hợp quang

Ngô Sỹ Dũng, Nguyễn Thanh Phương, Phạm Phương Nam, Tống Quang Công, Trần Quốc Tiến

Trang 23-29

File PDF

 

4. Đa dạng họ Sim (Myrtaceae juss.) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Hậu Khanh, Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi

Trang 30-37

File PDF

 

5. Entangled state generation in a linear coupling coupler

Lương Thị Tú Oanh, Chu Văn Lanh, Nguyễn  Thế Mạnh, Đoàn Quốc Khoa

Trang 38-46

File PDF

 

6. Ứng dụng kỹ thuật học máy trên dữ liệu mất cân bằng hỗ trợ dự đoán sớm khả năng thôi học của học sinh trung học phổ thông

Võ Đức Quang, Nguyễn Thị Lan Anh, Mai Hồng Mận, Cao Thanh Sơn

Trang 47-56

File PDF

 

7. Design and analysis of an inset-fed circle patch microstrip antenna operated at 28 GHz for 5G application

Nguyễn Thị Kim Thu, Cao Thanh Nghĩa, Lê Anh Đức, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Trang 57-63

File PDF

 

8. Xác định hàm lượng vitamin D2 từ một số loài nấm lớn ở Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UHPLC)

Hoàng Văn Trung, Nguyễn Văn Quốc, Hồ Xuân Thủy

Trang 64-69

File PDF

 

9. Đa dạng thành phần loài lưỡng cư (amphibia) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

Đậu Quang Vinh, Trịnh Thị Hồng, Lê Đình Phương, Ngô Văn Bình

Trang 70-78

File PDF