1. Phân tích rủi ro về chi phí dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn lập hồ sơ dự thầu

Nguyễn Trọng Hà, Phan Văn Long, Hoàng Xuân Hà, Lương Đình Sơn

Trang 5-15

File PDF

 

2. Ảnh hưởng của tỷ lệ kali, canxi và magiê trong đất trồng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây bưởi

Nguyễn Hữu Hiền, Somsak Maneepong, Nguyễn Công Thành

Trang 16-21

File PDF

 

3. Về sự tồn tại điểm bất động chung của cặp ánh xạ T-Cyclic co kiểu Hardy - Rogers trong không gian b-mêtric nón

Đinh Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Tân

Trang 22-36

File PDF

 

4. Các hợp chất triterpenoid từ quả thể nấm Cổ linh chi (Ganoderma australe (Fr.) Pat.)

Đỗ Xuân Hưng, Trần Trung Hiếu, Đặng Ngọc Quang, Trần Đình Thắng

Trang 37-42

File PDF

 

5. Sinh vt mang vi bào t trùng Enterocytozoon hepatopenaei và mt s yếu t nh hưởng đến bnh vi bào t trùng tôm nuôi nước l

Lê Thị Mây, Trương Thị Mỹ Hạnh, Trương Thị Thành Vinh

Trang 43-50

File PDF

 

6. Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988-2018

Tôn Sơn, Phùng Thái Dương

Trang 51-63

File PDF

 

 

7. Kh năng điếu khin ph hp th gia các mc Landau ca giếng lượng t GaAs/AlGaAs

Đoàn Thế Ngô Vinh, Nguyễn Thành Công

Trang 64-70

File PDF