1. Phổ tán sắc của hiệu ứng EIT trong môi trường khí nguyên tử Rb85 khi có hiệu ứng Doppler

Nguyễn Văn Ái, Đỗ Mai Trang, Lê Cảnh Trung, Lương Thị Yến Nga, Trịnh Ngọc Hoàng, Lê Văn Đoài, Nguyễn Văn Phú, Đinh Xuân Khoa, Nguyễn Huy Bằng

Trang 5-11

File PDF

 2. Nghiên cứu gây trồng cây sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) dưới tán rừng tự nhiên ở vùng miền núi Nghệ An

Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thượng Hải

Trang 12-19

File PDF


3. Nghiên cu xác định đồng thi hàm lượng 12 nguyên t trong nước bin ven b Ngh An và Hà Tĩnh bng phương pháp ICP-MS

Đinh Thị Trường Giang, Phan Thị Hồng Tuyết, Trần Thị Phương Thư

Trang 20-26

File PDF


4. Nghiên cu bin pháp x lý nước nóng đến kh năng ny mm ca ht và nh hưởng ca giá th đến sinh trưởng ca cây Sachi (Plukenetia volubilis L.) thi k vườn ươm ti Ngh An

Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Hoàn, Ngô Thị Mai Vi, Trần Ngọc Toàn

Trang 27-36

File PDF


5. Phương pháp chế to và thí nghim các đặc trưng cơ lý ca bê tông nh s dng ct liu si nh Keramzit

Nguyễn Xuân Hiệu, Vũ Xuân Hùng

Trang 37-46

File PDF


6. Bổ sung loài Fissistigma kwangsiense Tsiang & P. T. Li (Annonaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Nguyễn Thành Chung, Bùi Hồng Quang, Lê Thị Hương

Trang 47-50

File PDF


7. Nghiên cu chế to nano bc - chitosan theo phương pháp bc in-situ định hướng làm chế phm phòng bnh trên cây trng

Hồ Đình Quang, Chu Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Hoa Du, Lê Thế Tâm

Trang 51-59

File PDF


8. Về một sự mở rộng của bổ đề Borel-Cantelli đối với mảng hai chiều các biến cố phụ thuộc

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bình, Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Phương Thảo

Trang 60-67

File PDF


9. Mt thut toán hiu qu để trích xut tp Skyline

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Mạnh Thiên Lý, Nguyễn Văn Lễ, Vũ Văn Vinh

Trang 68-81

File PDF