1. Nghiên cu mt s đặc đim sinh thái và hin trng khai thác các loài tre na xã Đồng Văn, huyn Quế Phong, tnh Ngh An

Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Anh Sáng

Trang 5-13

File PDF

 

2. Định tuyến quảng bá trong mạng cảm biến không dây

Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thị Việt

Trang 14-20

File PDF

 

3. Bo v s toàn vn ca cơ s d liu quan hbng k thut thy vân

Lưu Thị Bích Hương

Trang 21-29

File PDF

 

4. Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ cấy  đến mức độ nhiễm sâu hại và năng suất giống lúa ADI 28 tại Diễn Châu, Nghệ An

Thái Thị Ngọc Lam, Cao Đỗ Mười

Trang 30-39

File PDF

  

5. Nghiên cu kh năng hp ph nitrat trong môi trường nước ca than sinh hc t tràm

Phm Ngc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đỗ Th M Phượng, Nguyn Xuân Lc, Lê Th Thanh Trúc, Hunh Th Hng Xuyến, Nguyn Ngc Hân, Nguyn Hu Chiếm

Trang 40-53

File PDF

  

6. Dn liu hình thái ca ba loài trong ging Upeneus (Cuvier and Valenciennes, 1829) vùng bin ven b th xã Nghi Sơn, tnh Thanh Hóa

Trnh Th Thu, Lê Th Hà, Nguyn Th Lương, Hoàng Ngc Tho

Trang 54-65

File PDF

  

7. Kết qu đánh giá các tính trng đặc trưng và chn lc phc tráng ging lúa nếp Rng đặc sn trên địa bàn huyn Yên Thành, tnh Ngh An

Nguyn Tài Toàn, Nguyn Văn Hiếu,  Phm Văn Dân, Lương Văn Hùng, Lê Văn Khánh, Phan Văn Linh, Nguyn Tun Anh

Trang 66-79

File PDF

  

8. Đặc điểm hình thái, khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp Cycooligomer depsipeptides của chủng nấm Cordyceps sp. CPA14V

Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Đình Việt, Dương Minh Lam

Trang 80-87

File PDF